PortalGun

Authored by iChun

Adds the Portal Gun, as well as several other portal-related aspects, to Minecraft!

For Minecraft 1.2.5

1.2.5_v3

portalgun1.2.5v3_client.zip

7059fffd42afdde2a7b6dda11f11d228b9ba586eb0f8980772fd890ee7fe8738

portalgun1.2.5v3_server.zip

19a4e533b383aca5dc3c12ec9db3653e70342509da38ca477aede47e79ef7de3

portalgun1.2.5v3_bukkit.zip

7938e501afd1455ec8318a08e76683ccf9d860ff9e1dd9bd79f3fb08e6ea3d93

1.2.5_v2

portalgun1.2.5v2.zip

30ac084837c70369cd433c9b9208b5b1097a81249be367d5f9801c710922ae42

1.2.5_v1

portalgun1.2.5v1.zip

f0f8393a85b9290cb35efa7cdad9a2eca973dcd000baf5e1c6eea545e55ae068

For Minecraft 1.2.4

1.2.4_v1

portalgun1.2.4v1.zip

9aa6bbd98781adcd1c7ed9f5073ab1613369891e28d02edf43a96b0dd8ce8fcd

For Minecraft 1.2.3

1.2.3_v1

portalgun1.2.3v1.zip

37646b1da6f7a36c5860d6567512c3f611c5edf01fb3406555f91beb6e6cbe22

For Minecraft 1.1

1.1.0_v5

portalgun_1.1.0_v5.zip

68604a06af9a87274f5f53b5f924e5db70b7e9170565c194b63fe8e8cb27d176

1.1.0_v4

portalgun1.1.0v4.zip

39f65e51fbe2022ce5295a9c740fb193ad4b4fe197f1dc2ead7656fddcd4d48b

1.1.0_v3

portalgun1.1.0v3.zip

bb0d3cd4fe39f076241c60fb60bbde06f2c07eeeff7c8a9d7b362c5afb97646e

1.1.0_v2

portalgun1.1.0v2.zip

78b2d3c5abf8ba6e4358361cb563762e9344d32eb62970b5cc962aff4ba59130

1.1.0_v1

1.1.0_PortalGun_v1.zip

1077bcbbd8c7ef3f79072f0887984f9de3c59e74e94f7d8e80bd22f2289310ff

For Minecraft 1.0.0

1.0.0_v1

portalgun1.0.0v1.zip

5456cbcb2e758f4e0a727be655e95053d02ef80fd1bb506b67d7a00354b8f9b3

1.0.0_v1

portalgun1.0.0v1.zip

5456cbcb2e758f4e0a727be655e95053d02ef80fd1bb506b67d7a00354b8f9b3

For Minecraft b1.8.1

1.8.1_v4

1.8.1_PortalGun_v4.zip

3ab460b3bb8fbe66687fbd7e8635e14a9e2623e1008b3fe1fe9af4346dce68c0

1.8.1_v2

1.8.1_PortalGun_v2.zip

c44bf926685fdf0bd8c31285124a74edfaa3c9b282fce03e81666e5ce7b3c5ee

1.8.1_v1

1.8.1_PortalGun_v1.zip

143c6ca91461a20595c498927c5495fc9dacf35c923f7a4ecb51b231ebf02b37

For Minecraft b1.7.3

b1.7.3_v5

Contains both Client and Server (Vanilla & Bukkit) files. Client requires ModLoader, ModLoaderMP, and AudioMod. Server requires ModLoaderMP.

1.7.3_PortalGun_v5.zip

b8a10229fd385bb055c150cdc5fdbeac5f18c836a4105e4358f7a6c34c4026e3

1.7.3_v4

1.7.3_portalgun_v4.zip

ff537d3c150629e819d4b58511b042e182b0be588249ac7743f54a0d0575ff61

1.7.3_v2

1.7.3_portalgun_v2.zip

c007068d45d7ab423d442605f47073be067febb73ef6d8978ada21ac565ea46f

1.7.3_v1

1.7.3_PortalGun_v1.zip

beaa04480bd626e596c1a881fc7254ed13cc385820e599a72159af0cba04a89a

For Minecraft b1.6.6

1.6.6_v1

1.6.6_portalgun_v1.zip

3ae69012b4cc7e7c4a6aaceecdc7a3b256dc4a1b194d81a73bc52c9589e9da01

For Minecraft b1.5_01

1.5_01_v3

1.5_01_PortalGun_v3.zip

c2102bbead4d44800be01a39f9b8df995e62e3399180377403087277e373a968

1.5_01_v2

1.5_01_PortalGun_v2.zip

bd962d00c489a51eca71f9b31d0ea1327522c2dd7ac8b48e9f78ef042811caf1

1.5_01_v1

1.5_01_PortalGun_v1.zip

67e3ba0c8e87862ae277299ef2d440d0820c75ba80f83c95fd9f7ed616545053

For Minecraft b1.4_01

1.4_01_v2

1.4_01_PortalGun_v2.zip

f2ae73af98997ab961776f7fb8d7b1615785c9f95d6ebc9872c8b90e9ddfabd1

For Minecraft b1.3_01

1.3_01_v4

1.3_01_portalgun_v4.zip

21a65a2794f38175292068a5b0a90609e28ad67ab9f96e3f0581b296cdf209a7

1.3_01_v3

1.3_01_portalgun_v3__1.zip

619844d850c00913376eccac0ddf2b7e583d53ab9a65aadc1caa1e4b6b8a87a4

1.3_01_v2

1.3_01_portalgun_v2_104to106.zip

ebaa6d65920f77fce78657b095bf9cecafa179c3e0a47a6517e2ca1be1e11d0e

1.3_01_portalgun_v2.zip

14c7f3257c3621f7735b30e47e660901c3a496e6957c54a69b9599aaf5bcb72a

1.3_01_v1

1.3_01_portalgun_v1__1.zip

b4014651bc8622fc36e3abb670eedb673de0931798ea6d6c5d0fed20d947d3de